KM METAL UE

Fundusze Unijne

"KM-METAL" MACHOŃ SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn. "Zwiększenie konkurencyjności firmy KM-METAL poprzez dywersyfikację dotychczasowej działalności".

Koszt całkowity inwestycji wynosi: 1 599 000,00

Kwota dofinansowania : 749 840,00

Przewidziany termin realizacji projektu : 2013-11-04- 2014-03-31

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego- realna odpowiedź na realne potrzeby.

42-290 Blachownia
ul. 1 Maja 3
+48 34 326 82 00
Copyright © 2015 KM METAL